logo
logo-norvegianlogodadece

Întreținerea constă în lucrări periodice necesare pentru a menține clădirea în stare bună de funcționare (ex: curățarea burlanelor sau a jgheaburilor, verificarea instalațiilor interioare, curățenie), precum și în lucrări minore de reparații. O întreținere constantă ajută la limitarea deteriorării în timp a unei clădiri. În cazul lucrărilor de întreținere și reparații minore pentru monumente istorice este recomandată consultarea unui specialist (vezi Cu cine pot face proiectarea)

Proiectul pentru orice tip de lucrări (vezi Ce tip de lucrare este necesar) are două părți principale: prima - de studii și analize pentru stabilirea „diagnosticului” (ce probleme are clădirea și care e starea materialelor / elementelor componente);  a doua - de propunere a soluțiilor de intervenție.

Cum începeți?

Contactați un arhitect care va face o primă constatare directă pe clădire și va decide care sunt studiile și analizele necesare. Aceastea trebuie realizare de echipe specializate pentru fiecare tip de studiu/analiză: studiu istoric, releveu de arhitectură, analiză de materiale, studiu geotehnic, analiză biologică, chimică, expertiză structurală etc. Concluziile și rezultatele acestor studii și analize vor ghida echipa de proiectare pentru a stabili tipul, etapele și modalitățile de intervenție - proiectul.

Proiectul are și el câteva etape principale: etapa de concept, etapa de autorizare, etapa de proiect tehnic, detaliile de execuție, supravegherea lucrărilor de execuție. Etapele de proiectare pot fi consultate aici. În cazul clădirilor de patrimoniu, anumiți arhitecți și ingineri sunt specializați și, în urma unui examen, sunt validați de către Ministerul Culturii. Lista arhitecților și altor profesioniști (ingineri) specializați pe clădiri de patrimoniu poate fi consultată aici.